Inrichting Natuur-ei-land

afvoeren 'onkruid'

Voorjaar 2015 zijn de eilandjes van het Nauur-ei-land in Bleskensgraaf gegraven naar ontwerp van basis-school leerlingen. Na het graven konden we aan de slag met de inrichting. Ik was daarbij verantwoordelijk voor de uitvoer.
De hele inrichting bestond uit een trekvlot, een brug, een ontdekheuvel, stappaaltjes, hekwerk, een poort en de beplanting.
Een zaai- en beplantingsplan was al samengesteld door de werkgroep. We hebben voor de aanleg gekozen voor een combinatie van planten en zaaien. Waarbij we voornamelijk gebruik hebben gemaakt van streekeigen soorten.
Daarbij heeft elk van de 3 eilanden een eigen karakter: het vogeleiland met besdragende struiken en zaadplanten zoals vlier en kaardebol. Het insecteneiland met nectar-bloemen voor bijen en vlinders. En het ontdekeiland met een grasmengsel waarin bloemen die tegen een stootje kunnen en vaker kunnen worden gemaaid, zoals madeliefjes en klavers.

Langs de natuurvriendelijke oevers hebben we een oevermengsel ingezaaid en oeversoorten aangeplant, zoals kattenstaart en dotterbloem.

Vogelvluchtperspectief

Vogelvluchtperspectief

Kees planten

Kees planten

afvoeren 'onkruid'

afvoeren ‘onkruid’

Opening Natuur-ei-land

Opening Natuur-ei-land