Samenstellen streekeigen zaadmengsel voor “Blauwzaam lint”

inzaaien_Melkweg_Geurt_Mouthaan_01

Het Blauwzaam lint wordt een kleurrijk bloemrijk lint van Alblasserdam tot Leerdam. In samenwerking met bewoners, ondernemers, belangenorganisaties en de overheid komt dit lint beetje bij beetje tot stand. Op dit moment worden enkele pilots uitgewerkt. Er is onder meer sprake van het inzaaien van bermen en braakliggende terreinen.

Over het mengsel dat wordt ingezaaid heb ik mij ontfermt. In overleg met Anthonie Stip van de Natuur en vogelwacht Alblasserwaard en zadenbedrijf Biodivers is het “Blauwzaam mengsel” ontstaan met streekeigen soorten en speciale aandacht voor insecten.

Inmiddels zijn de eerste bermen en een industrieterrein hiermee ingezaaid en worden de resultaten nauwlettend in de gaten gehouden. Waar nodig zullen aanpassingen aan de samenstelling van het mengsel worden gedaan.