Idylle “Stepping stones in Ottoland”

02_erf_schaapskooi

In 2014 wordt de idylle “Stepping stones in Ottoland” gerealiseerd. Het plan is geselecteerd uit vele inzendingen door de initiatiefnemers van het idylleproject; de Vlinderstichting en de NBV (Nederlandse bijenhouders vereniging). Idylles worden gefinancierd met geld van de Nationale Postcodeloterij en zijn of worden lokaties met bloemen, bomen en/ of struiken speciaal voor bijen en vlinders.

Voor deze idylle heb ik de aanvraag ingediend, het plan uitgewerkt en coördineer ik de werkzaamheden die door vrijwilligers worden uitgevoerd.

Aanleiding voor de “stepping stones in Ottoland” is de achteruitgang van bloemenrijkdom in het veenweidegebied. Vooral wanneer vanaf mei/ juni weilanden massaal worden gemaaid en bermen geklepeld. Om dit gat op te vangen zijn oasen nodig met bloemen, waar vlinders en bijen naartoe kunnen. De idylle in Ottoland wordt zo’n oase.

Het erf van de schaapskooi Ottoland en het achterland van de schaapskooi en de Notenhoeve zullen tot bloei komen. Overhoeken worden ingezaaid als stapstenen en waar mogelijk verbonden met bloemrijke slootkanten vol o.a. kattenstaarten, koninginnekruid en Harig wilgenroosje. Bezoekers kunnen eveneens genieten van de Idylle; langs en door de Idylle loopt de Boerenburenwandelpad.

Dit plan is uitgekozen onder andere door de betrokkenheid van diverse partijen. Naast de grondeigenaren (schaapskooi en notenhoeve) zijn de Natuur en vogelwacht Alblasserwaard (NVWA) en lokale imkers bij het project betrokken. Zowel voor advies in het voortraject als de medewerking bij de realisatie en monitoring.

De idylle “stepping stones in Ottoland” kan dienen als voorbeeldfunctie voor vergelijkbare projecten in de omgeving. Wat zijn de mogelijkheden en hoe zal beheer eventueel aangepast moeten worden? 03_hennepakker