Natuureducatieproject Bleskensgraaf

Kinderen werken op Natuur-ei-land

Een braakliggend perceel langs de bebouwde kom van Bleskensgraaf is door de gemeente Molenwaard ter beschikking gesteld als parel aan het Blauwzaam lint.
Op het perceel moest tevens waterberging worden gerealiseerd.

Tijdens de schetsschuit voor het Blauwzaam lint, in februari 2013, is het idee dat ik opperde om iets te doen met speelnatuur enthousiast ontvangen. Vervolgens werd mij gevraagd het project verder uit te werken. Ik heb het project getrokken tot en met de inrichting.

In de loop van het proces bleek de lokatie niet echt geschikt voor speelnatuur en ontstond het idee om “echte” natuur aan te leggen maar wel samen met kinderen.  Het terrein kan daarna dienst doen voor natuureducatie.

De werkgroep die hier mee aan de slag is gegaan bestond uit de twee nabijgelegen scholen, de werkgroep educatie van de Natuur en vogelwacht Alblasserwaard en een paar enthousiaste bewoners.
Vanaf januari 2014 is door de werkgroep en een groep van 9 kinderen uit groep 5 en 6 van de twee scholen hard gewerkt aan een inrichtingsplan. Na aanleiding van dit plan is het terrein voorjaar 2015 ingericht.

Het terrein is in september officieel geopend en in principe openbaar. Het hek is open als het kan. In de winterperiode is het dicht omdat het anders wordt vertrspt.
Vooral kinderen maken gebruik van het terrein, maar ook bewoners kunnen er een kijkje nemen. De scholen zijn bezig met het ontwikkelen van natuurlessen. Met goed weer werkt elke vrijdagmiddag een groepje leerlingen op het Natuur-ei-land. Want zo heet het nu.

Werkdag op Natuur-ei-land

Werkdag op Natuur-ei-land

Kinderen werken op Natuur-ei-land

Kinderen werken op Natuur-ei-land

Inrichtingsplan V01

Vogelvluchtperspectief

Vogelvluchtperspectief