Beheerconvenant Blauwzaam lint

beheerconvenant_toast

Op 10 december 2015 is het beheerconvenant Blauwzaam lint (Prachtlint) ondertekend.
Samen met projectleider Rolia Wiggelinkhuijsen heb ik het proces begeleid en de bijeenkomsten voorbereid.

Uit het Kontakt: ’14 Partijen spraken af elk jaar het Prachtlint groter te maken en meer parels toe te voegen. Maar bovenal spraken zij af het Lint duurzaam te willen beheren. Waterschap Rivierenland was heel helder. Bestuurder Goos den Hartog maakte duidelijk dat het Waterschap in de komende 5 jaar 250 km meer bermen duurzaam wil gaan beheren. De Provincie kwam met nieuwe voorstellen voor de N216 en Leerdam zaait komende lente 5 km Lint in.

“Kleurrijk groen samen doen” is niet langer meer een mooi gebaar maar met zoveel partijen nu echt een beweging. Dat was een Proost! waard’.

Werkgroep en ondertekenaars beheerconvenant

Werkgroep en ondertekenaars beheerconvenant