Procesplan “Nieuwe groene samenwerking in de Liemers”

procesplan

Voor het pilotproject “De nieuwe groene samenwerking in de Liemers” zijn twee projecten uitgewerkt in een procesplan. Dit procesplan is geschreven samen met Augie Vissers, Robert Gilissen en Wilfred Bekker.

In twee procesontwerpen zijn wensen uitgewerkt van bewoners, belangengroepen en organisaties die uit het voorafgaande participatieproces naar voren kwamen. Essentieel onderdeel van de ontwerpen is het beschrijven van de coalitie, het gezamelijk doel en degene die de trekkersrol op zich neemt.
procesplan

Samenvatting procesplan