Nieuwe groene samenwerking in de Liemers

Picture 15

De Nieuwe groene samenwerking in de Liemers is geïnitieerd door Van Hall-Larenstein en Natuurmonumenten. Naturmonumenten wil onderzoeken of zij samen met deze streek de natuur‐, landschaps‐ en belevingswaarde kan verhogen. En verder om te kijken of het draagvlak voor NM vergroot kan worden en te experimenteren met een faciliterende rol.

Samen met Augie Vissers, Robert Gilissen en Wilfred Bekker hebben we het project, na de opstartfase, vanaf september 2012 opgepikt en uitgewerkt. Daarbij hoorden het organiseren van bijeenkomsten, het smeden van coalities, het schrijven van een procesplan (met twee procesontwerpen) en een afsluitende presentatie waar het spreekwoordelijke “stokje” werd overgedragen aan de inwoners van de Liemers.

Het project werd zeer positief ontvangen en trok zowel de aandacht van de lokale als de landelijke pers.Trouw_Liemers